สถานการณ์การระบาดของเชื้อ 2019n-CoV โคโรนาไวรัส

0
3224
ไวรัสโคโรนา

ประวัติของเชื้อไวรัส 2019-nCoV

ในช่วงเดือนมกราคมปี 2563 ได้เกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ จากเชื้อโนเวล โคโรนาไวรัส (“2019-nCov”) โดยมีการพบครั้งแรกที่ อู่ฮั่น ประเทศจีน ในขณะนี้ทางการจีนได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อดังกล่าวอยู่หลายพันคน และ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนั้นยังเริ่มพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อจะมีประวัติการเดินทางมาจากอู่ฮั่นแทบทั้งสิ้น

โคโรนาไวรัสเป็นเชื้อไวรัสตระกูลหนึ่ง หากใครยังจำเหตุการณ์การระบาดของโรค MERS และ SARS ได้ โรคทั้งสองนี้ก็เกิดจากเชื่อไวรัสในกลุ่มโคโรนาเช่นกัน

เกี่ยวกับไวรัส 2019-nCoV

อาการ และ โรคแทรกซ้อน

อ้างอิงจากเคสติดเชื้อ 2019-nCoV ที่ได้รับการยืนยัน รายงานว่าการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวพบได้ทั้งอาการเจ็บป่วยปานกลาง ไปจนถึง การเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และ การตาย โดยอาการที่พบนั้นได้แก่

  • มีไข้
  • ไอ
  • หายใจถี่ๆ

โดยองค์กร CDC ได้ระบุบนเว็บไซต์ว่า ทางองค์กรเชื่อว่าอาการเหล่านี้จะแสดงออกมาในระยะเวลาตั้งแต่ 2 วัน จนถึง 14 วัน หลังจากที่คนไข้ได้รับเชื้อเข้าไป โดยอิงจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสเมอร์ส

การติดต่อ และ การระบาด

การติดต่อกันของเชื้อไวรัสอู่ฮั่น คล้ายกับการติดเชื้อโคโรนาอื่นๆในอดีตเช่น ไวรัส MERS และ SARS การแพร่ระบาดจากคนสู่คนนั้นส่วนใหญ่จะผ่านทางระบบทางเดินหายใจ โดยติดผ่านของเหลวที่ถูกสร้างขึ้นขณะติดเชื้อ และไอ หรือ จาม เช่นเดียวกับการติดต่อของไข้หวัดใหญ่ และ เชื้อโรคอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ

รายงานเคสการติดเชื้อ 2019-nCoV ที่ได้รับการยืนยัน ณ ปัจจุบัน

World map showing countries with 2019-nCoV cases
รูปภาพ จาก https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/locations-confirmed-cases.html

รูปภาพ และข้อมูล อ้างอิง จาก เว็บไซต์องค์กร CDC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here